dag : 04/12/2015 1 resultaten

Meer investeren in hulp aan huis voor dementie

Meer dan 200.000 mensen die de diagnose dementie krijgen, worden jarenlang thuis aan hun lot overgelaten. De overheid steekt aan de andere kant wel geld in biomedisch onderzoek waarvan het resultaat onzeker is. Hoogleraar Anne-Mei The (Langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam) bepleit een omslag om juist meer geld te steken in ...