dag : 16/10/2016 1 resultaten

Bewegen met Kammeraat

'Sinds september is Kammeraat als maatje voor mensen met dementie verbonden met het Multi Functioneel Centrum (MFC) Camminghaburen. Kammeraat heeft een aantal maatjes in het MFC. Op de dinsdagochtend is er als activiteit "sport en bewegen". Dit blijkt een hele leuke manier om met elkaar in contact te komen. Kammeraat ondersteunt en sport mee ...