dag : 25/05/2017 1 resultaten

Worsteling – Ineke

Mevrouw de Ruijter zit op de stoel. Haar gezicht heeft een verdrietige uitdrukking. ‘Ik, ik’, begint ze, ‘ik weet, ik weet niet…’ Haar linkerarm zwaait omhoog, valt weer omlaag. ‘Ik ben vierentachtig, zesenveertig, negenennegentig, zevenenveertig jaar en dan weet je het wel.’ ‘Jij, daar.’ Nu klinkt haar stem hard en ...