Algemene voorwaarden

Privacy
De Stichting Dementieverhalenbank gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Alle gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens (bijvoorbeeld door het vertellen van uw verhaal of het invullen van het contactformulier) worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Indien de UvA u benadert voor onderzoek dan zullen uw gegevens anoniem  worden verwerkt. De onderzoeksgegevens zullen niet aan persoonsgegevens worden gekoppeld.

Cookies
Wij verzamelen en analyseren informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt daarbij gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Bij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.

Wijzigingen privacyverklaring
De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Website van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website van de verhalenbank worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken of de inhoud van deze websites.