Een brief aan uzelf – bewustwordingscampagne rond dementie

‘Hoe zou het zijn om zelf dementie te hebben?’ – een handleiding voor/van uzelf

De Dementie Verhalenbank nodigt u uit om een brief aan uzelf te schrijven voor wanneer u zelf dementie zou hebben. Zo verplaatst u zich in iemand met dementie. Het kan ook een ‘gebruiksaanwijzing’ zijn van/voor uzelf en uw naasten, mocht u ooit zélf dementie krijgen. Veruit de langste periode brengt u dan gewoon thuis door, met alle bijhorende tragiek achter de voordeur. Met deze bewustwordingscampagne rond dementie willen wij iedereen laten nadenken over het dagelijks leven met dementie in onze maatschappij en het publieke debat hierover aanjagen. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beet het spits af in de Week van Dementie 2015.

Zet in de aanhef uw eigen naam of een verzonnen naam (bijvoorbeeld: Lieve …,). Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Deze brief kunt u bewaren voor later. En bespreek hem vooral met uw naasten, uw huisarts en/of verzorgenden.

We hopen dat u hem wilt delen op de Dementie Verhalenbank. Dat kan natuurlijk ook anoniem.

 • Mail uw brief aan info@dementieverhalenbank.nl
 • Stuur ‘m op: Dementie Verhalenbank, Vossiusstraat 20 (3e verdieping), 1071AD Amsterdam

Een selectie van de ingezonden brieven publiceren wij op de website en/of op een tentoonstelling, anoniem of onder uw eigen naam (wat u wilt). De brieven kunnen we inzetten om het publieke debat aan te jagen en/of er kan uit geciteerd worden in andere media.

Hulp bij het schrijven:

 • Welke vorm krijgt de brief? (verhaal, gedicht, foto’s, tekeningen)
 • Wat wordt de toon van de brief? Bemoedigend, geruststellend, streng?
 • Wat vindt u écht belangrijk in het leven en hoe zal dat gaan als u dementie heeft?
 • Van welke muziek houdt u?
 • Wat was een fijne en wat was een moeilijke periode in uw leven?
 • Waar wordt u blij of rustig van?
 • Wat lijkt u fijn om te lezen als u nog een heleboel zelf wilt, maar anderen vinden dit niet verantwoord?
 • Wat gaat u doen met uw schuldgevoelens of schaamte?
 • Aan welke personen zou u de brief laten lezen? Waar bewaart u de brief?

Hartelijk dank!  Wij hopen dat het schrijven van deze brief waardevol is voor uzelf en voor mensen met dementie in uw omgeving.

Met vriendelijke groet,

Team Dementie Verhalenbank