Achter de schermen 20 resultaten

Een kijkje achter de schermen van ons onderzoek

Sinds de lancering van de Dementie Verhalenbank in januari 2015 hebben we vele verhalen mogen ophalen. Van een aantal deelden we hier een samenvatting of fragment. Nu analyseert ons onderzoeksteam alle verhalen op patronen en terugkerende thema’s. Zo komen we tot nieuwe inzichten en vormen van ondersteuning, die het leven met dementie (beter) leefbaar maken of houden. ‘Er verandert iets in mij, wat gebeurt er in mij?’ (vragen in het medische domein), ‘Wat doet dit met mij/mijn partner?’ (het psychologische domein) en ‘Wat doet dit met mijn/onze relaties?’ (het sociale domein): Vanuit de Sociale Benadering Dementie zoeken we antwoorden en oplossingen binnen deze drie gebieden, die natuurlijk ook een onderlinge wisselwerking hebben. Regelmatig bloggen onze onderzoekers over wat zij tegenkomen, zich afvragen en nader onderzoeken.

Tegen het multiculturele ideaal in

Opname in een verpleeghuis is een schrikbeeld, dat geldt voor zowel autochtone als niet-westerse families. Voor veel van de mantelzorgers die ik sprak zorgt dit voor een groot gevoel van falen en schuld. Een negatief beeld over (de zorg in) verzor...

Zand in de motor van relaties

Huub Stevens, de markante voetbaltrainer uit het zuiden van Limburg, gaat met pensioen. Hij kan terugkijken op een prachtige carrière. Menig voetbalclub behoedde hij voor degradatie. Zijn grootste succes behaalde hij met Schalke ’04, waarmee hij ...

Zwaan-kleef-aan, Post-its en Prittstiften

Er zijn van die beelden die mensen vertellen over het leven met dementie, die je niet meer loslaten. Die behalve in het hoofd van degenen die er mee te maken hebben, ook in het hoofd van de onderzoeker blijven rondspoken. Het eerste beeld: ‘My ...

Zorgen voor je ouders – blog Rikke

Wanneer één van je ouders dementie krijgt, zou je je vader of moeder dan in huis nemen om voor ze te zorgen? Veel Turkse en Marokkaanse mantelzorgers die ik spreek zien dit als een plicht, als een soort onbaatzuchtige wederkerigheid en vanzelfsp...

De dementie van prinses Juliana

Prinses Juliana. Tijdens het lezen van de vele interviews die de Dementie Verhalenbank inmiddels rijk is, moet ik regelmatig aan haar denken. Ze overleed in 2004, op respectabele leeftijd, maar haar laatste publieke optreden was zes jaar eerder, ...

Een nieuwe weg zoekend – blog Iris

Al werkende op weg, open kijken, lezen, ordenen, interpreteren en analyseren, zo doen we dat zo ongeveer bij de Dementie Verhalenbank en de verdere ontwikkeling van de Sociale Benadering Dementie. Of anders gezegd: van verhalen naar patronen naar ...

Cultuuroverstijgend – blog Rikke Komen

Voor de Dementie Verhalenbank spreken we ook mensen met een niet-westerse achtergrond. In samenwerking met het Slotervaart ziekenhuis fiets ik daarom geregeld door Amsterdam, op weg naar Turkse, Marokkaanse, Iraanse en Surinaams-Hindoestaanse ...

Blijf langskomen – blog Hugo van der Wedden

Nooit eerder was ik zo verbaasd als op de uitvaart van mevrouw Nederhorst. De dienst vond plaats in de Sint Bavo Basiliek te Haarlem en de immense ruimte was tot de laatste plek gevuld. Van al die mensen kende ik alleen haar twee dochters, die ...

Samenleven en contact maken – blog Iris van der Reijden

In het paradigma van de participatiesamenleving volgt nu het al omarmde begrip de Dementie Vriendelijke Samenleving. Ja! Doen! Dan dragen we bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten! Ja, en... wát doen we dan? En hoe ...

Blog – Werk in uitvoering

De Dementie Verhalenbank is nu een jaar in de lucht. Dat eerste jaar was vooral bedoeld om verhalen op te halen; van mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers en andere naasten, maar ook van zorgprofessionals en andere deskundigen. En die ...