Achter de schermen 22 resultaten

Een kijkje achter de schermen van ons onderzoek

Sinds de lancering van de Dementie Verhalenbank in januari 2015 hebben we vele verhalen mogen ophalen. Van een aantal deelden we hier een samenvatting of fragment. Nu analyseert ons onderzoeksteam alle verhalen op patronen en terugkerende thema’s. Zo komen we tot nieuwe inzichten en vormen van ondersteuning, die het leven met dementie (beter) leefbaar maken of houden. ‘Er verandert iets in mij, wat gebeurt er in mij?’ (vragen in het medische domein), ‘Wat doet dit met mij/mijn partner?’ (het psychologische domein) en ‘Wat doet dit met mijn/onze relaties?’ (het sociale domein): Vanuit de Sociale Benadering Dementie zoeken we antwoorden en oplossingen binnen deze drie gebieden, die natuurlijk ook een onderlinge wisselwerking hebben. Regelmatig bloggen onze onderzoekers over wat zij tegenkomen, zich afvragen en nader onderzoeken.

Samenleven en contact maken – blog Iris van der Reijden

In het paradigma van de participatiesamenleving volgt nu het al omarmde begrip de Dementie Vriendelijke Samenleving. Ja! Doen! Dan dragen we bij aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten! Ja, en... wát doen we dan? En hoe ...

Blog – Werk in uitvoering

De Dementie Verhalenbank is nu een jaar in de lucht. Dat eerste jaar was vooral bedoeld om verhalen op te halen; van mensen met dementie zelf, hun mantelzorgers en andere naasten, maar ook van zorgprofessionals en andere deskundigen. En die ...