Deskundigen 16 resultaten

Er is in Nederland veel deskundigheid op het gebied van dementie. Op deze pagina vindt u praktijkervaringen, bevindingen en meningen van deskundigen over de behoeften van en de zorg voor mensen met dementie en hun omgeving.

Gebruik niet te veel woorden

Als je mensen met dementie wil helpen, gebruik dan niet te veel woorden. Het gaat om contact maken, schreef promovendus medische antropologie Laura Vermeulen op Wereld Alzheimer Dag in een opiniestuk voor Parool. Voor haar onderzoek voert Laura ...

Gerards les: mensen met dementie blijven mensen

Op 23 mei 2016 overleed Gerard Smit, de man met het hondje in het voorlichtingsfilmpje over de Dementie Verhalenbank. Voor zijn familie en vrienden is dit vanzelfsprekend een groot verlies. Maar ook als inspiratiebron voor de Sociale Benadering ...

Houvast bij de diagnose dementie

Bij de diagnose dementie gaat er heel veel door je heen, op allerlei gebieden. Iris van der Reijden, onder meer onderzoeker voor de Dementie Verhalenbank, zet hier een aantal punten op een rijtje dat u kan helpen om overzicht te krijgen. Ook ...

Sociale Benadering

Prof. mr. dr. Anne-Mei The deed met haar onderzoeksgroepen aan de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Windesheim jarenlang etnografisch en participerend onderzoek naar het dagelijks leven met dementie. Hierbij richtte zij zich vooral op ...

‘De klant in zijn sociale context moet centraal staan’

We moeten van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg, vindt Jan Kremer, gynaecoloog en hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie in het Radboud UMC. 'De klant in zijn eigen sociale context zou centraal moeten staan.' ‘Mij vallen verschillende ...

‘Kennis van neurologie leidt tot beter begrip’

Door gebrek aan kennis over de neurologie wordt gedrag van dementerenden vaak verkeerd begrepen. ‘Hoewel het brein nu wat meer in de mode is, is er nog veel te weinig kennis over het brein en dementie, ook bij professionals’, zegt sociaal geriater Anneke van der Plaats.

Het recht op zelfbeschikking, waardig leven en waardig sterven

‘Euthanasie bij dementie is als parachutespringen; trek op tijd aan het touwtje, anders ben je te laat. Dreig je wilsonbekwaam te worden, dan moet je dat moment dus voor zijn als je euthanasie wilt. Waardoor sommige mensen nu te vroeg die parach...

‘Nieuwe misstanden gaan we nu in de thuissituatie zien’

Op 18 september publiceerde Gerõn, tijdschrift over ouder worden en samenleving, een uitgebreid interview met hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The. Zij gaat onder andere in op de diepgaande cultuurverandering die nodig is om ...

Herstel is adaptatie en steeds zoeken naar evenwicht

Dementie en schizofrenie: hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie Jim van Os ziet overeenkomsten in de manier waarop beide aandoeningen worden benaderd. 'Net als dementie is schizofrenie een verzamelnaam voor heel veel verschillende ziektebeelden. ...

‘Stigma op dementie zit vroegtijdige diagnose in de weg’

Dementie heeft nog altijd een groot stigma. Dat maakt de stap naar een arts groot, vooral voor migranten, zo ervaart geriater Jos van Campen. En dat terwijl een vroegtijdige diagnose mensen juist kan helpen om zich voor te bereiden op wat komen ...