Proeftuin SBD 18 resultaten

logo Proeftuin Sociale Benadering Dementie (voorheen Proeftuin Dementie Friesland)Proeftuin Sociale Benadering Dementie

Na de diagnose dementie is het met de juiste ondersteuning meestal nog jarenlang mogelijk om een aangenaam of ten minste leefbaar leven te leiden. Mensen met dementie én naasten die mantelzorgen structurele ondersteuning bieden die aansluit op hun behoeften, daarmee de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op peil houden, kosten en baten anders verdelen en tegelijkertijd de totale zorgkosten verlagen: dat zijn de doelen van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie (tot januari 2017 bekend als de Proeftuin Dementie Friesland). In januari 2015 is de Proeftuin opgericht door Anne-Mei The, antropoloog, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie en lector Sociale Benadering Dementie, bestuurder Roelof Jonkers en veranderkundige met mantelzorgervaring Liz Cramer van de KwadrantGroep. In het boekje Zaaien en oogsten leest u er meer over. Of de doelen van de Proeftuin worden bereikt en hoe dit eventueel beter kan, wordt onderzocht volgens de n=1 methode van dr. Marinus Spreen.

Praktijkagenda en goede samenwerkingspartners
Er zijn meerdere visies die een bredere, menselijker benadering voorstaan, maar deze missen een uitgewerkte praktijkagenda en samenwerkingspartners die blijvende veranderingen kunnen bewerkstelligen. De folder voor deelnemers aan de Proeftuin in Leeuwarden geeft een overzicht van het steunpakket voor mensen die nog gewoon thuis wonen met dementie en hun naasten. Daarnaast is er een folder over VerpleegThuis, waarmee het ook in een later stadium van dementie toch mogelijk is om thuis te blijven wonen. In de Proeftuin Sociale Benadering Dementie werken zorgorganisaties (KwadrantGroep in Leeuwarden, ZuidOostZorg in Drachten), zorgverzekeraar De Friesland en Stichting De Friesland, gemeente Leeuwarden (binnenkort Drachten en op termijn ook andere gemeenten), opleidingspartners Stenden Hogeschool en het Friesland College in Leeuwarden samen met de Tao of Care (bedrijf Anne-Mei The). Ook Stichting RCOAK draagt bij. Verhalen uit de Proeftuin leest u hieronder. Ook zullen wetenschappelijke publicaties over de Proeftuin en de Sociale Benadering verschijnen.

Dementie en de dokter

Nadat Nico de diagnose dementie te horen had gekregen, richtte de geriater het woord tot zijn dochter. Zij kreeg tekst en uitleg over de ziekte. Nico zelf zat er wat bedremmeld naast. Alsof hij er van het ene op het andere moment niet meer toe deed. ...

‘We zwaaien naar elkaar tot ik uit beeld ben’

Sinds het najaar van 2016 gaan onze Kammeraten naar verschillende mensen die thuiswonen met dementie, om samen wat (extra) kleur te geven aan de dagen. Maar ook als iemand niet langer thuis kan blijven wonen, kan een waardevol contact tussen ...

Sporten met dementie

Karen studeert Sociaal-Pedagogische Hulpverlening aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Als invulling van haar stage is zij Kammeraat, een maatje voor mensen met dementie die gewoon thuis wonen. Nu Karen wekelijks gaat sporten met mevrouw Kroes, ...

Kammeraat: ‘Prachtige dieren’

‘Al twee maanden kom ik iedere week met veel plezier bij een mevrouw thuis in Franeker. Ze is 95 jaar en woont in een woonzorgflat. Haar zoon woont in Noord-Holland en door werk en het reizen kan hij niet vaak bij zijn moeder langskomen. Daarnaast ...

Kammeraat blogt – Sfeer en lichaamstaal

Een van de ondersteuningsvormen die wij sinds september 2016 onderzoeken in de Proeftuin Dementie Friesland is Kammeraat, een student die wordt opgeleid tot maatje voor thuiswonenden met dementie. Imiddels zijn er 27 Kammeraten actief. Hier delen ...

‘Wat ik nog ben’

Op 20 november 2016, de avond voor Wereld Alzheimer Dag, vertoonde Omroep Max op NPO2 'Wat ik nog ben', een hartverscheurende documentaire over de manier waarop Gerard Smit, zijn vrouw Liz Cramer en hun gezin omgaan met de ziekte van Alzheimer. ...

Bewegen met Kammeraat

'Sinds september is Kammeraat als maatje voor mensen met dementie verbonden met het Multi Functioneel Centrum (MFC) Camminghaburen. Kammeraat heeft een aantal maatjes in het MFC. Op de dinsdagochtend is er als activiteit "sport en bewegen". Dit ...

‘Het ontlasten van de mantelzorger neem ik graag op me’

Mevrouw Bakker heeft vasculaire dementie met een mengbeeld van alzheimer. Haar man verzorgt haar met heel veel liefde, maar dat valt hem steeds zwaarder. Zorgverlener Hilda probeert hem te ontlasten. ‘Ik kom al een jaar bij meneer en mevrouw...

‘Kleine geluksmomenten maken haar leven de moeite waard’

Ze dwaalt vaak onrustig rond, haar kinderen herkent ze meestal niet. Maar ze kan nog zo genieten van kleine dingen. Het zijn die geluksmomenten die Mieke Oosterveen koestert, die het leven van haar moeder (91) voor haar nog steeds de moeite waard ...

‘Activiteitenaanbod afstemmen op de wensen van de cliënt’

Anne de Graaf werkt op een dagcentrum voor ouderen. Ze ziet veel voordelen van een dagbesteding, maar naar haar mening voorziet het activiteitenaanbod niet altijd in de behoeften van mensen met dementie. Ze pleit ervoor het aanbod af te stemmen op ...