Proeftuin SBD 18 resultaten

logo Proeftuin Sociale Benadering Dementie (voorheen Proeftuin Dementie Friesland)Proeftuin Sociale Benadering Dementie

Na de diagnose dementie is het met de juiste ondersteuning meestal nog jarenlang mogelijk om een aangenaam of ten minste leefbaar leven te leiden. Mensen met dementie én naasten die mantelzorgen structurele ondersteuning bieden die aansluit op hun behoeften, daarmee de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op peil houden, kosten en baten anders verdelen en tegelijkertijd de totale zorgkosten verlagen: dat zijn de doelen van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie (tot januari 2017 bekend als de Proeftuin Dementie Friesland). In januari 2015 is de Proeftuin opgericht door Anne-Mei The, antropoloog, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie en lector Sociale Benadering Dementie, bestuurder Roelof Jonkers en veranderkundige met mantelzorgervaring Liz Cramer van de KwadrantGroep. In het boekje Zaaien en oogsten leest u er meer over. Of de doelen van de Proeftuin worden bereikt en hoe dit eventueel beter kan, wordt onderzocht volgens de n=1 methode van dr. Marinus Spreen.

Praktijkagenda en goede samenwerkingspartners
Er zijn meerdere visies die een bredere, menselijker benadering voorstaan, maar deze missen een uitgewerkte praktijkagenda en samenwerkingspartners die blijvende veranderingen kunnen bewerkstelligen. De folder voor deelnemers aan de Proeftuin in Leeuwarden geeft een overzicht van het steunpakket voor mensen die nog gewoon thuis wonen met dementie en hun naasten. Daarnaast is er een folder over VerpleegThuis, waarmee het ook in een later stadium van dementie toch mogelijk is om thuis te blijven wonen. In de Proeftuin Sociale Benadering Dementie werken zorgorganisaties (KwadrantGroep in Leeuwarden, ZuidOostZorg in Drachten), zorgverzekeraar De Friesland en Stichting De Friesland, gemeente Leeuwarden (binnenkort Drachten en op termijn ook andere gemeenten), opleidingspartners Stenden Hogeschool en het Friesland College in Leeuwarden samen met de Tao of Care (bedrijf Anne-Mei The). Ook Stichting RCOAK draagt bij. Verhalen uit de Proeftuin leest u hieronder. Ook zullen wetenschappelijke publicaties over de Proeftuin en de Sociale Benadering verschijnen.

‘Genieten van de activiteiten in het zorgcentrum’

Tijd om ’s middags lang te slapen heeft mevrouw Miedema (79) niet. Ze geniet veel liever van de gezelligheid en activiteiten in het zorgcentrum Frittemahof, waar ze samen met haar man Cees (81) woont. ‘Mijn man en ik hebben allebei Alzheim...

‘Die afhankelijkheid van anderen vind ik lastig’

De 78-jarige meneer Albers heeft de zorg voor zijn 79-jarige vrouw Rita, die sinds een aantal jaar Alzheimer heeft. Meneer heeft de ziekte van Parkinson. Het echtpaar krijgt een aantal keer per week hulp van thuiszorg en mevrouw Albers gaat twee ...

‘De zorgen hebben mem veranderd’

Thea de Haan-Zuidema (42) komt als verzorgende IG bij de Thuiszorg regelmatig bij mensen met dementie over de vloer. Daar weet ze precies hoe ze moet handelen. Maar als het opeens haar eigen vader is bij wie alzheimer geconstateerd wordt, blijkt ...

‘Goedgeluimd, dat is mijn moeder in één woord’

Erik Wiersema (62) is mantelzorger voor zijn moeder (93), bij wie de dementie zich gelukkig maar langzaam ontwikkelt. Ze is meestal goedgeluimd. Dankzij de thuiszorg kan Eriks moeder nog thuis blijven wonen. Erik voorziet dat hij op den duur toch ...

‘De thuiszorg is geweldig’

Mevrouw Wiersema (bijna 94) heeft al 15 jaar de ziekte van Alzheimer. Met veel thuiszorg woont ze nog in haar eigen huis en geniet van kleine dingen. ‘Ik ben nog aardig goed, daar ben ik al lang blij mee.’ ‘Moet ik hier mijn naam opschrij...

‘Aan dementie heb ik geen moment gedacht’

Tina is de partner van meneer Balkema, die onlangs is verhuisd naar ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. Ze vertelt dat meneer Balkema al langere tijd vreemd gedrag vertoonde en haar steeds meer begon te claimen. ‘We kennen elkaar via de kerk, ...

‘Tina zegt dat ik veranderd ben’

Meneer Balkema woont sinds kort in het Suyderhuis in Surhuisterveen. Hij heeft veertig jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt en een actief leven geleid. Zijn vrouw is overleden en sinds een aantal jaar heeft hij een vriendin, Tina. tegenwoordig heeft ...

Het levensverhaal als leidraad

Anita Boonstra werkt als teamcoach bij Berchhiem, waar mensen met dementie kleinschalig kunnen wonen. Hier speelt het levensverhaal van de bewoners een belangrijke rol: ‘We kijken naar de mens achter de dementie.’ ‘Ik werk al sinds mijn ...