Dementees verstaan

Gerja: Sinds 2010 werk ik als miMakker Sophie met mensen met dementie. In de 15 jaren hiervoor werkte ik als activiteitenbegeleidster met mensen met dementie.

Ik ben mijn ervaringen als miMakker gaan opschrijven; mijn ontmoetingen zijn namelijk zo anders dan wanneer ik als Gerja een ruimte binnenstap. De ontmoetingen zijn vaak heel intens en raken me elke dag weer.

Mijn verhalen verschijnen in een blog op de Facebook-pagina van Stichting miMakkus. Op deze site vindt u meer verhalen over het werk als miMakker bij mensen met dementie.’

Mevrouw Lemmer is, naast dat ze volledig in haar eigen wereld leeft, ook erg doof. Toch hebben Sophie en mevrouw Lemmer soms hele gesprekken. Voor toehoorders niet te volgen, maar mevrouw en Sophie begrijpen elkaar volledig.

Af en toe speelt mevrouw haar doofheid even op, dan kijkt ze Sophie in verwarring aan en zegt : ‘Wat zeg je?’ Het gevolg is vaak een Babylonische spraakverwarring, waar ze samen heerlijk om kunnen lachen.

Mevrouw Lemmer is vanmorgen een beetje boos. ‘Idioot’, klinkt door de kamer, nog voordat ze Sophie ziet. Wanneer ze Sophie wel ziet, verschijnt er even een kleine glimlach op haar gezicht. ‘Wat ben je mooi’, zegt ze. Haar boze stemming lijkt om te slaan, maar ineens moppert ze weer verder. ‘Idioot’, klinkt het nog een keer en dat is duidelijk niet tegen Sophie bedoeld.

Wanneer ze Sophie weer aankijkt, volgt ze de bewegingen van Sophie, die op dat moment haar hand als een vlinder door de lucht beweegt. De ‘vlinder’ mag op de hand van mevrouw landen. Voorzichtig pakt Sophie hem op en geeft er een kus op. ‘Wat ben je lief. Jij bent zo anders’, zegt mevrouw. ‘Oh?’ reageert Sophie en kijkt haar hierbij vragend aan. ‘Anders?’ Het blijft eventjes stil in de kamer. En dan zegt mevrouw met een glimlach op haar gezicht: ‘Ja, anders dan iedereen hier.’

Deze uitspraak van mevrouw Lemmer raakt mij, Gerja. Het geeft mij de bevestiging dat de miMakkermethode werkt. We gaan vaak onbewust te snel voorbij aan kleine signalen bij mensen met dementie, waardoor het lijkt alsof ze ons niet meer kunnen begrijpen en verstaan. Maar wanneer je de tijd durft te nemen om werkelijk te kijken en te luisteren, zal je net als ik een wondere wereld ontdekken. Een wereld waarin zelfs doof- of blindheid geen belemmering hoeft te zijn.

 

 

Geen reacties op "Dementees verstaan"

    Plaats een reactie

    Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd