Houvast bij dementie

In de interviews die we afnemen horen we erg vaak dat mensen , als ze eenmaal zo ver zijn dat er hulp en/of ondersteuning nodig is, hun weg niet kunnen vinden in het bureaucratische landschap.

‘Ik heb geen idee waar ik moet beginnen’

‘Ik zie door de bomen het bos niet meer’

Als er een casemanager is, helpt die de weg te wijzen. Tegelijkertijd zien we professionals, organisaties en overheid enorm hun best doen om het aanbod op een overzichtelijke manier te presenteren. Uit ons onderzoek blijkt ook dat mantelzorgers het idee hebben steeds achter de feiten aan te lopen. Er komt heel veel op je af, je begint net aan de ene situatie te wennen, en dan verandert de situatie weer!

Zou er niet een manier zijn om dat een beetje vóór te zijn? Zou je jezelf beter kunnen voorbereiden op wat er komen gaat?

In de afgelopen tijd ontwikkelde hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The de Sociale Benadering. Het blijkt dat wat er op je afkomt is onder te verdelen in verschillende domeinen: een medisch, een psychologisch en een sociaal domein, die veel beter met elkaar in balans moeten worden gebracht. Het gaat niet alleen maar om de behandeling of begeleiding door professionals, het gaat ook over kwesties als de veranderende relaties met degenen om je heen, het wegblijven van vrienden, gêne, schaamte, schuldgevoel en steeds maar weer alert zijn. En om praktische regelzaken, en wensen rond het levenseinde.

Niet het minst gaat het om het kennen van je eigen gebruiksaanwijzing. Ben je iemand die in het hele leven alles genomen heeft zoals het komt? Of juist iemand die alles van te voren heel goed wil plannen? Heb je eerder heel moeilijke situaties doorgemaakt en hoe ben je daar uit gekomen? Je voorbereiding bestaat ook uit het (opnieuw) achterhalen wat voor jou belangrijke dingen zijn.

Het verdelen van alles wat op je afkomt in de drie domeinen van de Sociale Benadering geeft overzicht.

Op basis van die indeling is de checklist ‘Houvast bij dementie’ ontwikkeld, een lijst waarin van alles staat wat aan de orde kan komen, wat wellicht door je hoofd speelt. Onderaan de lijst is een overzicht van handige, landelijke sites met nuttige informatie te vinden. We hopen dat deze lijst inderdaad doet wat de titel beoogt: een beetje houvast geven.

Iris van der Reijden 

Iris van der Reijden heeft meer dan 35 jaar ervaring in uitvoering, management en directievoering in de zorg. Ze ondervond ook zelf wat het betekent om mantelzorger te zijn, toen haar moeder dementie kreeg.  Nu is Iris coach voor naasten met dementie, geeft zij advies en lezingen en doet ze onderzoek voor de Dementie Verhalenbank.

Geen reacties op "Houvast bij dementie"

    Plaats een reactie

    Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd