Over ons

In september 2014 is de Stichting Dementie Verhalenbank opgericht. U leest hier onze motivatie en doelen. Ook leest u wie er werken en wie onze partners zijn.

Missie

Iedereen verdient een waardig bestaan en levenseinde. Het is onze missie om dat ook mogelijk te maken voor mensen met dementie. De Stichting DementieVerhalenbank wil deze mensen een stem geven in onze maatschappij. We richten ons op hun leefwereld, op het verbeteren van deze leefwereld en op het creëren van een samenleving die beter is ingespeeld op dementie.

Visie

In de visie van de overheid en zorgorganisaties staan cliënten en hun naasten weliswaar centraal (leefwereld), maar in de drukte van alledag overheerst de werkelijkheid van systemen, financiën en regelgeving (systeemwereld). Als de druk van de systeemwereld toeneemt, dan verdwijnt de leefwereld van cliënten meestal al snel naar de achtergrond. Dit levert spanningen op in de verhouding tussen beide werelden. Wij willen de leefwereld van mensen met dementie weer centraal stellen. Door verhalen te verzamelen van mensen met dementie en hun omgeving, wil onze stichting hun echte behoeften boven water krijgen.

In een moderne, professionele organisatie kunnen de systeemwereld en de leefwereld niet zonder elkaar. De kunst is om leefwereld en systeemwereld te integreren, te verbinden en te zoeken naar de juiste balans. Door de verhalen van mensen met dementie en hun omgeving te analyseren willen we oplossingen bedenken om deze balans te vinden, te implementeren en te behouden.

Doelstelling

We willen de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeteren. Verhalen zijn een onmisbare informatiebron waarin oplossingen besloten liggen. Door de verhalen te analyseren vinden wij passende oplossingen. Onze doelstelling willen wij behalen door:

 • met verhalen de zichtbaarheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers te vergroten
 • nieuwe data, kennis en oplossingen te genereren
 • initiatieven te ontwikkelen die de dementiezorg verbeteren
 • opleidingsmateriaal te ontwikkelen voor de komende generatie professionals
 • een wetenschappelijke databank op te zetten.

Giften

Wilt u ons steunen? Daar zouden wij heel blij mee zijn! U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL77 INGB 0006 8639 06.

Initiatiefnemers

Anne-Mei The is bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit haar onderzoekservaringen kwam zij op het idee voor de Dementie Verhalenbank. Samen met zorgorganisatie de KwadrantGroep in Friesland is het haar gelukt om deze stichting op te richten. De mensen die meewerken aan de Dementie Verhalenbank en het onderzoek zijn:

 • Bestuur: prof. Anne-Mei The en Roelof Jonkers
 • Directeur onderzoek: prof. Robert Pool
 • Bureaumanagement: Rose van Stein, Rikke Komen
 • Onderzoekers/interviewers: Rikke Komen, Carolien van Leussen, Nadya Viegas, Iris van der Reijden, Linda van Hoek, Antoinette Reerink, Hugo van der Wedden, Zerline Henning
 • Organisatieadviseur: Liz Cramer
 • Content manager: Annemiek Planting

Partners

Proeftuin Sociale Benadering Dementie (voorheen Proeftuin Dementie Friesland)

Een betere leefwereld voor mensen met dementie en hun naasten: dat is het doel van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie die professor Anne-Mei The en haar team van Tao of Care samen met de KwadrantGroep in Friesland lanceren. De komende jaren zal Anne-Mei The verspreid over Nederland een aantal proeftuinen oprichten. De KwadrantGroep faciliteert deze Proeftuin Dementie.

In de Proeftuin Dementie Friesland wordt de kennis van de onderzoeksgroep Long-term Care and Dementia van de Universiteit van Amsterdam getoetst aan de ervaringen uit de praktijk van de KwadrantGroep – en vice versa. De Proeftuin Friesland richt zich specifiek op de sociale omgeving van kwetsbare ouderen en de mate waarin zij het thuis kunnen bolwerken. Gezien de recente hervormingen in ouderenzorg is dit een urgente kwestie.

Om antwoord te vinden op de vraag hoe we in een nieuwe maatschappelijke realiteit de zorg beter kunnen organiseren, begint de Proeftuin Dementie met het luisteren naar en observeren van mensen met dementie, hun verzorgers en de wereld waarin zij zich bewegen. Samenvattingen van enkele verhalen die dit oplevert, deelt de proeftuin op deze Dementie Verhalenbank – vaak geanonimiseerd op verzoek van de geïnterviewden.

Mede door het verzamelen van deze verhalen, zal de Proeftuin Dementie in kaart kunnen brengen waar gezondheidswinst kan worden behaald, wat de werkelijke behoeftes zijn in de verschillende fases van het kwetsbaar worden, en hoe dit tot kostenbesparing en verbetering van de kwaliteit van leven kan leiden.

> lees verhalen uit de Proeftuin Sociale Benadering Dementie
> lees meer over de Kwadrantgroep: www.kwadrantgroep.nl
> bekijk de Proeftuin Dementie Friesland op LinkedIn

Daarnaast wordt de Dementie Verhalenbank mogelijk gemaakt door:

Vereniging het Zonnehuis, www.vereniginghetzonnehuis.nl
Leyden Academy, www.leydenacademy.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
Universiteit van Amsterdam, www.uva.nl