Sociale Benadering Dementie

Op donderdag 24 november presenteren hoogleraar Ouderenzorg en Dementie Anne-Mei The, directeur van de KwadrantGroep Roelof Jonkers en veranderkundige/mantelzorger Liz Cramer de Sociale Benadering van Dementie. In het Fries Museum te Leeuwarden lichten zij toe wat deze hoopgevende, brede kijk op dementie inhoudt.

‘De aandacht voor de professionele kant van de dementiezorg is sterk toegenomen de laatste jaren.  Dat is goed, omdat er te weinig aandacht was voor dementie als ziekte. Tegelijkertijd geeft dat een vertekend beeld, omdat het leven met dementie zoveel meer is dan zorg of diagnostiek’, zegt Anne-Mei The.

‘Antwoorden op vragen die mensen met dementie zelf hebben, die gaan over zingeving, over mee willen blijven doen, over erbij horen, over jezelf kunnen blijven, zijn er nog nauwelijks. De Sociale Benadering gaat uit van drie domeinen: het medische, psychologische en sociale domein. En begint bij het dagelijks leven en de verhalen van mensen met dementie zelf. Vervolgens komt de naaste en in een volgende fase de professional en de samenleving.’

‘Natuurlijk spelen de dementie en eventuele daaruit volgende zorgbehoeften een belangrijke rol in het leven, maar in de sociale benadering ligt de nadruk niet op de ziekte (afwijking van het brein) en de beperkingen die deze met zich meebrengt. Er is juist oog voor mogelijkheden.’

De Proeftuin Dementie en de Dementie Verhalenbank komen voort uit deze sociale benadering. Nieuwe inzichten, oplossingen en toepassingen die naar voren komen uit de Dementie Verhalenbank kunnen in de Proeftuin aan de praktijk worden getoetst, en verhalen uit de Proeftuin leveren input voor verdere ontwikkeling van de sociale benadering.

Wilt u de presentatie van de Sociale Benadering en van de eerste resultaten uit de Proeftuin bijwonen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Geen reacties op "Sociale Benadering Dementie"

    Plaats een reactie

    Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd