Studenten en ouderen leren van elkaar

Enny van Arkel en Ilse Nieuwland bieden met hun stichting ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’ ouderen colleges aan. Colleges? Inderdaad, dat is even wat anders dan bingo. Ze voorzien daarmee in een grote behoefte, vooral bij mensen met dementie in een vroege fase.

Een jaar geleden ontstond het idee van Ilse en Enny. Gewoon, op een bierviltje. Inmiddels heeft hun stichting ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’ al ruim driehonderd ouderen bereikt met colleges over onderwerpen die variëren van kunstgeschiedenis tot taal. In verzorgingshuizen, maar ook in buurthuizen en bibliotheken. En dat aantal breidt uit. Mede dankzij de aandacht van Omroep Max en de Regiobank die ze tot 2017 financieel ondersteunt. De stichting werkt inmiddels in twaalf huizen in de regio Amsterdam en het Gooi, en uitbreiding richting Utrecht, Zoetermeer, Tilburg en Almere is in ontwikkeling.

Midden op de werkvloer
Pedagogisch wetenschapper Enny en sociaal psychologe Ilse belandden een jaar of vier geleden beide min of meer toevallig in de zorg voor mensen met dementie. Het beviel beide dames zo goed, dat ze bleven. ‘Ons viel op dat ook ouderen mentaal uitgedaagd willen worden’, zegt Enny. ‘Helaas blijven gesprekken vaak op de vlakte en was daar ook in het activiteitenaanbod weinig ruimte voor.’ Ilse knikt. ‘Verder ontdekten we hoe weinig we tijdens onze studie in aanraking waren gekomen met de echte maatschappij. Al die aspecten wilden we aanpakken. Het begin van ons project.’

Serieus nemen
De kern van ‘Oud Geleerd Jong Gedaan’ is mensen serieus nemen. Enny: ‘Het feit dat je ze de mogelijkheid biedt iets anders te doen dan breien of bingo. Want dat willen veel ouderen van tegenwoordig echt niet meer. Er wordt snel gezegd dat ze niets willen, terwijl hun interesse gewoon ergens anders ligt.’

Vragen stellen
De colleges hebben een interactieve werkgroep-vorm, met vijf tot vijftien deelnemers. ‘Als ze alleen luisteren is de aandacht natuurlijk snel weg’, legt Enny uit. ‘Dat is heel belangrijk: blijf continu vragen stellen, en als iemand het niet weet, ga je gewoon door met de volgende. Dat begint heel simpel. Bij een college over de Oudheid beginnen met de vraag wie er wel eens in Rome geweest is. Dat herinneren mensen zich nog wel.’

Trots op diploma
Ieder onderwerp bestaat uit een leertraject van vier keer een uur college. Aan het eind krijgen de ‘senioren-studenten’ een diploma. Dat afsluitende diploma is voor veel senioren echt belangrijk. Ilse: ‘Zoals die oudere dame die trots haar diploma aan haar studerende kleinkinderen liet zien. Ook al wist ze niet meer precies wat ze gedaan had, het feit dat het op papier stond deed haar zo veel.’

Ze onthouden het toch niet
Het grootste cliché waar Enny en Ilse tegenaan lopen is dat gevraagd wordt waarom ze mensen met dementie nieuwe dingen leren. Ze onthouden het toch niet? Enny: ‘Veel studenten beseffen niet hoeveel mensen in Nederland dementie hebben en wat de impact is. Tijdens de colleges zien ze hoeveel kennis deze senioren soms hebben.’ Ilse knikt. ‘Onze dierbaarste momenten zijn dat de senioren met elkaar en de studenten in gesprek gaan. Er komt zo veel energie los bij die wisselwerking. En bovendien zijn de colleges niet alleen bedoeld voor ouderen met dementie.’

Samenbrengen
Andersom zien de senioren dat de clichés over jongeren niet kloppen, dat ze niet allemaal crimineel, lui of niet serieus zijn. Enny: ‘Nu krijgen ze natuurlijk wel colleges van het neusje van de zalm. We selecteren geschikte studenten op de VU en UvA, en breiden dat nu uit naar Tilburg, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. En dan vooral de alfa-studies, zoals geschiedenis, psychologie, kunstgeschiedenis, filosofie en taal. De studenten zelf vrij invulling geven aan de colleges. Dat er vraag naar is, dat is duidelijk geworden met ruim driehonderd deelnemende ouderen in een jaar. Het is vreselijk snel gegaan. En we hopen dat het op steeds meer plekken haalbaar wordt. We zijn er in ieder geval heel trots op dat we studenten en ouderen met bijvoorbeeld dementie op deze manier samen kunnen brengen, om van elkaar te leren!’ 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de activiteiten van de stichting op de website van Oud Geleerd Jong Gedaan

 

 

 

 

Geen reacties op "Studenten en ouderen leren van elkaar"

    Plaats een reactie

    Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd