dagopvang 5 resultaten

‘Mensen met dementie verdienen Wiesje’

In 1999 overleed Gerda Havertongs moeder, Wiesje Havertong-Nooitmeer. Haar moeder had dementie. Passende zorg bleek in Suriname niet voorhanden. Voor Gerda aanleiding om stichting Wiesje op te richten: een kenniscentrum, dagopvang en op 20 oktober opent de eerste woonunit voor mensen met dementie in Suriname.  ‘Mijn ouders wonen in ...

‘Activiteitenaanbod afstemmen op de wensen van de cliënt’

Anne de Graaf werkt op een dagcentrum voor ouderen. Ze ziet veel voordelen van een dagbesteding, maar naar haar mening voorziet het activiteitenaanbod niet altijd in de behoeften van mensen met dementie. Ze pleit ervoor het aanbod af te stemmen op de individuele wensen en interesses van de cliënt. ‘Ik begeleid mensen met dementie, met ...

‘Mantelzorg geven is zwaar’

Wil (59) zorgt voor haar man Marcel. Al wanneer hun drie kinderen nog thuis wonen, raakt Marcel arbeidsongeschikt door een rugaandoening. Na een paar jaar merkt Wil dat haar man zich anders gaat gedragen; hij gaat van alles verzamelen, wordt koopziek en reageert anders op situaties. Uiteindelijk blijkt Marcel de ziekte van Pick te hebben, een ...

‘Mensen met dementie moeten emanciperen’

Als verpleegkundig consulent Dementie bij het Alzheimercentrum VUmc heeft Freek Gillissen (59) een duidelijke visie op de zorg voor mensen met dementie en hun huidige plek in onze maatschappij. ‘Je kunt gewoon naast iemand met dementie in de tram zitten, hoor!’

Zaken regelen nu het nog kan

Nu het nog kan, moeten Thijs en Barbara allerlei zaken regelen zoals een euthanasieverklaring, wettelijke vertegenwoordiging en vermogensbeheer. Ze hebben ieder hun eigen manier om het gegeven dat Thijs dementeert te verwerken. Hun relatie verandert, de rolverdeling ook.