Roelof Jonkers 3 resultaten

Eindelijk behoeftegerichte ondersteuning bij dementie

‘Met dementie is leven mogelijk en daar kun je zelf invloed op uitoefenen. Het is niet makkelijk. Je zult ervoor moeten werken, maar het kan.’ (Anne-Mei The bij de presentatie van de Sociale Benadering Dementie in september 2015). Nu staan diverse interventies in de steigers die 260.000 mensen met dementie en hun mantelzorgers hierbij helpen. ...

Een nieuwe generatie zorgprofessionals

Betere ondersteuning ontwikkelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, vooral vanuit de rol die een nieuwe generatie zorgprofessionals mbo en hbo hierin kan spelen: dat is het doel van het nieuwe lectoraat Sociale Benadering Dementie aan Stenden Hogeschool. Op 23 juni werden lector Anne-Mei The en associate lector Roelof Jonkers (bestu...

Persbericht Sociale Benadering Dementie en lectoraat

Sociale benadering van dementie & eerste resultaten Proeftuin Dementie werpen licht op onontgonnen zorggebied Lectoraat Sociale Benadering Dementie voor Anne-Mei The (hoogleraar Zorg en Dementie) en Roelof Jonkers (bestuurder KwadrantGroep) aan Stenden Hogeschool Pleidooi voor ontschotting financiering zorgkosten Lancering ...