Waar het nou echt om gaat

Het proefproject met zes mbo-studenten die in het voorjaar van 2016 ontmoetingen hadden met mensen in een vroeg stadium van dementie openbaarde drie belangrijke dingen: dankzij hun open blik blijken de studenten al na een enkele ontmoeting met mensen in een vroeg stadium van dementie een veel positiever, realistischer beeld te hebben van ouderen en dementie. Ten tweede voelen ze feilloos aan waar het om gaat in de zorg voor deze mensen: de persoon zien achter de dementie en ouderdom. En last but not least: precies hetzelfde geldt voor de studenten zélf. Zowel de projectbegeleiders van de Dementie Verhalenbank als de docenten van ROC TOP moeten zien wie zij voor zich hebben. Studenten met veel inzicht in ‘waar het nou echt om gaat’ in de zorg, maar van wie dat inzicht niet bij iedereen tot zijn recht komt in een geschreven verslag.

Geschreven verslagen van de waardevolle ontmoetingen die de studenten hadden, waren dan ook niet het doel, maar een middel bij ‘Dementie Dichterbij’, het grootschaliger project dat in oktober 2016 van start ging met 27 studenten. Nog steeds moesten de leerlingen een verslag maken, maar dat mocht ook in de vorm van een filmpje, een poster of een gedicht. Hiervan mogen we fragmenten delen op de Dementie Verhalenbank.

Bij dit mooie project* herhaalt de uitkomst van het proefproject zich: de studenten blijken een ontzettend hoog observatie- en reflectievermogen te hebben. Dit komt niet bij iedereen naar voren in de geschreven verslagen, maar des te meer in de gesprekken die sociaal wetenschapper Elena Bendien en projectbegeleider Rose van Stein met de studenten hadden. ‘Als we praten over de ontmoetingen, spreken de studenten vol respect en liefde over de mensen die zij zo’n warm hart toedragen’, merkt Rose op.

Projectleider Iris van der Reijden zal de reeks verhalen over dit project afsluiten met een evaluatie, onder andere op basis van de gesprekken die Elena voor en na, en Rose tijdens het project had met de studenten.

*Het project ‘Dementie Dichterbij’ is mogelijk gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy on Vitality and Ageing als partner van Dementie Verhalenbank en ouderenfondsen Stichting RCOAK, Stichting Sluyterman van Loo en Gravin van Bylandtfonds.

 

Geen reacties op "Waar het nou echt om gaat"

    Plaats een reactie

    Het e-mail adres wordt niet gepubliceerd